Brannalarm på Alti – serveringsstadane evakuerte

På Peppes var det quiz, og mellom 50 og 100 menneske står utanfor og ventar på at dei skal få komme inn igjen.