Håkon reiser ut av fylket for å få godkjent lastebilane: – Køyrer til Bergen for å fikse bagatellar.

Lang ventetid hos trafikkstasjonane lokalt frustrerer også lastebilforhandlarar i fylket.