Difor tapte BOB kampen om attraktiv tomt i Førde sentrum

FØRDE: Vert nybygget i Angedalsvegen på fem etasjar, ville bustadbyggelaget BOB betalt nesten to millionar kroner meir. Likevel vann Gravdal kampen om den attraktive tomta.