Cathrine (33): - Kvifor er det ingen som reparerer leiker og dingsar som går sund?

Favorittleika til Oline (2) vart øydelagd. Då spurde mamma Cathrine Ekehaug seg kva ein eigentleg kan gjere med det.