Barnehageopptaket i Førde: Slik har det ikkje vore på 25 år

For første gong tilbyr Førde kommune barnehageplass til alle fødde før 1. desember allereie i hovudopptaket no i mars. Også for endå yngre barn er det ledige plassar.