DnB flyttar til PEAK Sunnfjord: – Vi hadde for mykje plass

Flyttar til plassen der Tibber og andre nyskapande bedrifter held til.