Med Hanne Katrine (32) på laget blir dei størst i Sogn og Fjordane

Advokatfirmaet Tollefsen starta nytt kontor i Førde i januar. Allereie har dei nådd målet for året, og tilsett ein ny advokat.