Synnøve trekte det lengste strået. No skal ho sikre Airlifts viktigaste ressursar

På tre år har Airlift tilsett 30–40 nye og auka til 100 tilsette. No er Synnøve Iversen tilsett for å sikre at dei blir verande.