ESA: Widerøe kan ha brote konkurransereglar

FÅR SKULDINGAR: – ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nekta moglege konkurrentar tilgang til nødvendige mottakarar, skriv ESA i ei pressemelding.

FÅR SKULDINGAR: – ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nekta moglege konkurrentar tilgang til nødvendige mottakarar, skriv ESA i ei pressemelding. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

NTB/NPK: Flyselskapet Widerøe blir skulda for å ha brote konkurransereglar i samband med anbod på statleg finansierte flyruter i Noreg.

DEL

EØS-tilsynet ESA har førebels konkludert med at selskapet har misbrukt marknadsmakta si i Noreg.

– Selskapet med ein dominerande posisjon i marknaden har eit særleg ansvar for å opptre på ein måte som ikkje hindrar konkurransen, seier Frank J. Büchel, ESAs kollegiemedlem med ansvar for konkurransesaker.

Bakgrunnen for saka er ifølgje ESA anbodskonkurransane om statleg finansierte regionale flyruter i Noreg. For å delta i mange av desse konkurransane var det tidlegare nødvendig for flyselskapa å ha eit satellittbasert innflygingssystem. Systemet, SCAT-1, er installert på mange regionale flyplassar i Noreg for å sikre sikker innflyginga på stadar med vanskelege forhold. Flya måtte ha eigne mottakarar installert for å kunne kommunisere med systemet.

– ESAs konklusjon er at Widerøe urettmessig har nekta moglege konkurrentar tilgang til nødvendige mottakarar. På den måten synest Widerøe å ha vore det einaste selskapet som kunne vinne ein del av anbodskontraktane, skriv ESA i ei pressemelding.

Flyselskapet svarer at dei er overraska over varselet frå ESA.

– Sjølv om det snart er fire år sidan Efta kom på umeldt besøk og gjorde sine første undersøkingar, er det no første gong vi får innsyn i heilskapen og konkrete detaljar om kva vi faktisk er skulda for, seier administrerande direktør Stein Nilsen i Widerøe's Flyveselskap AS.

Artikkeltags