Isabell (32) har tenkt å bli den mest plagsomme mammaen i byen

Ho er mor til Nea, som er blind. Isabell er difor veldig opptatt av at det må leggast mest mogleg til rette for henne og andre i same situasjon rundt om i Florø by.