Bitcoin-Sturle føler han blir svartelista som investor

Sturle Sunde driv med kjøp og sal av bitcoin. No opplever at han å bli svartelista som investor.