Marita (31) og Erik (31) kjøpte hus i Florø medan dei budde på Sotra. Jobb fiksa dei etterpå

Av

Huset i Botnaholten kjøpte dei på impuls, men då dei først bestemde seg for å flytte til Florø, gjekk det fort.