– Det er fleire hus i Florø enn det er folk til å fylle dei

FLORØ: Det blir bygd leilegheiter fleire stader i byen, samtidig som folketalet går nedover.