Bjarne (35) og Kelsey (32) skulle berre på eit kort besøk i bygda. Det var for eit år sidan

– Vi skulle eigentleg berre vere her i nokre dagar, men her blir vi.