Marta og Arild meiner naboen har gjort avkøyrsla deira trafikkfarleg, men Vegvesenet sit på gjerdet

Av

FLORA: – Dette gjer det vanskeleg for oss å samle familien.