Parkeringssjefen går frå borde

Jan Harald Arnesen har styrt Florø Parkering dei siste fire åra. No blir han vekependlar og jobben hans er ledig frå nyttår.