Oppdrettar vart dømd for miljøkriminalitet. No går saka til Høgsterett

– Eg har spådd at denne saka ville gå til Høgsterett, seier oppdrettsgründer Inge Helge Vassbotten.