– To drap på under eit år går hardt innpå eit lokalsamfunn

Av

Ordførar Ola Teigen seier slike hendingar er ei påminning om kor sårbare ein kan vere.