Veteranbåtentusiastar fortvilar over regjeringa: – Seigpining av norsk fartøyvern

11 veteranbåtlag har gått saman i eit felles opprop mot regjeringa si plan om å endre finansieringa til historiske båtar.