Frank Robert (40) kjøpte gamleskulen for å bruke den som hytte – no er planane endra

Av

Florø-mannen kjøpte Svanøy skule/grendehus då bygget låg til sals i 2017.