Unn og Inge reiser Norge rundt i «Rastlaus»

Kva er betre enn ein god, gammal rutebuss når ein skal ut på tur?