Godtek ikkje millionstraff – har anka til Høgsterett

Oppdrettar godtek ikkje millionstraff og har anka til Høgsterett.