Denne gjekk for 4,5 millionar – sjå alle bustadsala for august

Av

Firda har samla eigedomsoverføringane etter kommune. Vel den kommunen du vil lese om i lista under.