Fare for flaum i kommunane rundt Jostedalsbreen

NVE melder om gult farenivå, som betyr moderat fare for flaum.

DEL

Det er forventa høge temperaturar over 30 grader fleire dagar på rad, noko som gir aukande snø- og bresmelting.

Det melder Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Vassføring vil auke i breelvane, spesielt rundt Jostedalsbreen. Det gjeld kommunane Jølster, Sogndal, Luster og Skjåk.

Konsekvensen kan vere lokale oversymjingar og erosjonsskadar i bekker og elvar.

NVE rår folk å sikre eller flytte verdiar vekk frå utsette område, slik som kjellarar, bilar, campingvogner og elles det som kan ligge langs bekkar og elver.

Artikkeltags