Fekk enorm motstand på grunneigarmøte. – Reis herifrå og vis dykk ikkje meir

Det blei amper stemning då Zephyr heldt grunneigarmøte om vindkraft på Yndestad gard.