Bergensentreprenør tapte byggekonkurransen om Dingemoen skule. No er klaga hans avvist

Nævdal Yrkesbygg AS meiner dei burde ha vunne byggekonkurransen om å bygge nye Dingemoen skule. Fjaler kommune er ikkje einige.