Innfører kjønnsnøytrale titlar. – Personleg har ikkje eg irritert meg over rådmann-tittelen

No skal Bente Nesse kalle seg kommunedirektør, og ikkje rådmann, i Fjaler kommune.