Annfrid og Asbjørn pendlar begge til Førde: – Om bompengane blir 60 kroner – ikkje bygg vegen

Ekteparet Harkestad meiner bompengane vil belaste familieøkonomien til ein så stor grad at bygging av ny fylkesveg 57 ikkje kan forsvarast.