Nye ordføraren i Fjaler: – Eg vil Fjaler skal bli ein plass folk flyttar til

NY ORDFØRAR: Kjetil Høgseth Felde (Sp) er den nye ordføraren i Fjaler kommune. Her er han i aksjon i kommunestyret i Fjaler april i år.

NY ORDFØRAR: Kjetil Høgseth Felde (Sp) er den nye ordføraren i Fjaler kommune. Her er han i aksjon i kommunestyret i Fjaler april i år. Foto:

Kjetil Høgseth Felde (Sp) er nye ordføraren i Fjaler. Han er klar i språket: Ingen fleire vindmøller i Fjaler, Fv. 57 må byggast og det må bli lettare å finne tomter i kommunen.

DEL

– Det er mange prosjekt eg gler meg til! Vi skal bygge barne- og ungdomsskule på Dingemoen, vi skal bygge kaldhall ved Fjalerhallen, Samvirket blir eit kulturhus og no kjem også Jakob Sande-senteret, seier Kjetil Felde (Sp).

Senterpartiet vann valet i Fjaler med 30,8 prosent, og med eit samarbeid mellom Arbeidarpartiet og SV blei det klart at Felde vart ordførar.

– Vi har vore tydelege heile tida på at vi ville ha eit raudgrønt samarbeid. Vi såg i førre periode at vi samarbeida veldig bra med dei i mange saker.

– Tomter blir ein prioritet

Tomtemangel har vore eit problem i Fjaler i mange år.

– Fjaler kommune har ikkje vore flinke nok til å legge til rette for tomter. Det må vi bli flinkare til. For utviklinga av næringslivet er det ekstremt viktig.

– Vi har vore flinke i Fjaler med utvikling av næringsliv, men vi er ikkje så flinke til å få folk til å bu her og bli buande. Det er noko eg vil jobbe mykje med. Fjaler kommune skal ikkje drive med næring, men vi må vere flinke til å legge til rette. Og utan tomter blir det vanskeleg for næringslivet å vekse. Å legge til rette tomter blir ein stor prioritet for meg, seier den nyvalde ordføraren.

– Fylkesveg 57 er ein flaskehals

Det er mange utfordringar som no endar på Felde sitt bord. Ei av dei største blir truleg kva kommune skal gjere med fylkesveg 57. Det er vegen til Førde ogSunnfjord kommune og ein pendlarveg for mange innbyggarar i Fjaler.

– Fylkesveg 57 er ein flaskehals! Vegen er ein flaskehals for heile Fjaler, for næringslivet og for folk flest. Det er mykje diskusjon om det skal vere bompengar eller ikkje. Det må eg få setje meg inn i før eg seier noko. No må eg få snakke med alle instansane, Fylkestinget også vidare, men eg er klar og tydeleg på at vegen må utbetrast.

Mark Taylor (MDG), Arve Helle (Ap) og Gunhild Berge Stang (V) får alle plassar i Fylkestinget i Vestland fylke. Felde håper desse tre vil vere gode allierte for kommunen når det gjeld blant anna vegfinansiering.

NY ORDFØRAR: Kjetil Høgseth Felde har vore i politikken lenge. Her er eit bilde av han frå 2015 i Fjaler kommunestyre.

NY ORDFØRAR: Kjetil Høgseth Felde har vore i politikken lenge. Her er eit bilde av han frå 2015 i Fjaler kommunestyre. Foto:

– Ingen fleire vindmøller

Vindmøller er eit kontroversielt tema landet rundt. Tidlegare i år trekte Fjaler kommune seg ut av nasjonale rammer for vindmøller.

Men på Lutelandet har Vestavind AS allereie fått konsesjon til å bygge vindmøller.

– Eg er tydeleg på at det ikkje skal bli fleire vindmøller i Fjaler. Det er uaktuelt. Men når det gjeld Lutelandet så er den konsesjonen allereie gitt, og her kan vi ikkje stoppe prosjektet, det hadde vore feil.

– Eg er veldig spent!

Felde kjem frå ein aktiv politisk familie. Faren til Felde, Rasmus Felde var ein svært populær ordførar i Fjaler frå Senterpartiet frå 1989 til 1995. Felde er også i slekt med Anders Felde, leiaren for Sogn og Fjordane bondelag.

– Eg er veldig spent! Eg er nysgjerrig. Eg trur det blir moro, men også krevjande. Det har vore mykje god utvikling dei siste åra, det er noko vi må bygge vidare på.

– Eg håper vi kan fortsette den gode kommunikasjonen med Askvoll og Hyllestad kommune. Det blir naturleg for oss å samarbeide med dei, no når Sunnfjord blir vår nabokommune, seier han.

Artikkeltags