Politiet ventar på løyve til å sjekke mobiltrafikk i området der hunden Jasper blei skoten

Men det tok lenger tid enn først antatt.