Seks leilegheiter har stått tomme i fem år og folk i Dale lurer på kvifor

Seks store leilegheiter ved Dalsfjorden, på ei av bygdas finaste tomter, har stått tomme i fem år. Folk i Dale lurer på kvifor.