Får vindmøllepark som nabo: – Eg har slite med å sove. Eg føler eg er i ferd med å miste hus og heim

Leif Skår blir nær nabo til den planlagde vindmølleparken på Lutelandet. Han er fortvila og meiner at Vestavind og kommunen ikkje høyrer på han.