Brakkerigg på Lutelandet må isolerast mot støy frå vindturbinar

No som Lutelandet Energipark har fått konsesjon, er det Lutelandet Offshore som må ta ulempene som vindkraftverket fører med seg. Først ut er støyisolering av ein brakkerigg.