Støtte frå minnefond gjer at ein kan gjere nye søk i Dalsfjorden

Søket etter Bjørn Ove Steig i Dalsfjorden fortset med miniubåt i neste veke.