Stenger konsertscene etter tilstandsrapport. Utbetring vil koste millionar

Alvorlege branntekniske avvik, gamle toalett, rotne dører og vindauge. Før publikum får sleppe inn i Samvirket igjen, må Fjaler kommune bla opp 3,4 millionar kroner.