– Til og med vegane fram til vindmøllene ser koselege ut. Eg synest de har sminka det veldig opp for oss

Grunneigar Liv Irene Systad er skeptisk til vindkraft på eigedomen sin. Ho var ikkje åleine då BKK og utbyggar Zephyr presenterte sine planar i Fjaler.