Ellen Susanne og Ellen har sjukdommen som ingen kan sjå

I haust begynte Haugland Rehabiliteringssenter å behandle ein ny type pasientar. Ellen Susanne Korbøl og Ellen Tangenes reiste heilt frå Stavanger for å få behandling.