For Jostein er det kroken på døra uten ein god nabo

Blåskjelhausting skjer berre ein gong i året og dei to siste produsentane i Sogn og Fjordane hjelper kvarandre med alt.