Hytteeigar bygde gigantanlegg ulovleg. No vil rådmannen plante furu- og einebuskar rundt hytta

Hytteeigaren bygde og sprengde og omforma eit idyllisk kystlandskap med ei lita raud hytte til eit stort anlegg med molo, kai og ny hytte plassert på ein murkoloss.