Meiner Fjaler kommune braut lova då dei vedtok Dingemoen skule

Torodd Fagerheim meiner Fjaler kommune vedtok bygging av skulen utan at det stod i kommuneplanen, og dermed braut plan- og bygningslova. Kommunen er ikkje einig.