Fjaler ambulansestasjon vil ikkje inn i beredskapsbygget

Politiet har allereie trekt seg ut av beredskapsbygget, no trekk også ambulansetenesta seg ut.