Dale-elevane trivst best på skulen. Elevrådsleiar: – Vi er veldig fornøgd

Resultata frå Elevundersøkinga er offentleggjort. Av alle skulane i fylket er det Dale som kjem best ut. Skulen ligg over snittet både i fylket og nasjonalt.