Syden-smell for SAS: Rekordlåge prisar

Nedgang: SAS-topp Torbjørn Wist merkar nedgangen i sydentrafikk.

Nedgang: SAS-topp Torbjørn Wist merkar nedgangen i sydentrafikk. Foto:

Av

Færre nordmenn vil til Middelhavet i år.

DEL

[Nettavisen]: – Vi ser at salet til Sør-Europa, altså Middelhavet er ned for oss, slik det er for andre selskap. Det handlar nok om at krona er svak og at vi hadde ein så fantastisk sommar i fjor at folk tenker at dei like gjerne kan feriere heime, seier Thorbjørn Wist, finansdirektør i SAS, til Nettavisen.

Prisen på Syden-ferie er rekordlåg for tida, med prisar ned i under 300 kroner for ein tur-retur til klassiske feriedestinasjonar som Mallorca, drive av lågare interesse for slike feriar i år blant nordmenn.

Også hotella i Spania merkar bortfallet av turistar frå nord og har kutta prisane kraftig.

– Det er ein reduksjon i interessa for fly til Middelhavet. Det er det som skil seg ut hos oss når du ser på bestillingane våre totalt, seier Wist.

Gir dette også lågare priser?

Det har alltid vore mykje prispress i denne marknaden og vi køyrer kampanjar, i likskap med andre selskap, av og til, men eg føler ikkje at nedgangen er så kraftig, seier han.

I ein telefonkonferanse med analytikarar er Wists sjef Rickard Gustafson litt tøffare.

– Vi er det einaste flyselskapet som går ut og seier dette, men det er ein aggressiv prisstrategi blant dei fleste operatørar, inkludert charterselskapa, for sommarsesongen, seier Gustafson ifølge nyheitsbyrået TDN Direkt.

Flyskamtiltak

– Merkar de nokon effekt av flyskam?

– Vi ser også at det er lågare interesser for flybillettar i Sverige, der flyskam nok er eit omgrep i størst grad. Men det er også redusert booking i ferjetrafikken, så det handlar nok om andre ting enn flyskam også, seier Wist.

– Er du bekymra for at folk er meir skeptiske til å fly i framtida?

– Vi er opptatt av å redusere CO₂-utslepp og er blant anna opptatt av å få inn nye fly med lågare utslepp og å bruke biodrivstoff. Vi har også inngått ein avtale med Airbus om utvikling av elfly, seier Wist.

Tapte på streik

SAS-streiken mellom 26. april og 2. mai kosta flyselskapet 650 millionar svenske kroner, derav 430 millionar kroner i dei siste fem dagane i andre kvartal.

Streiken gav 4.000 innstilte flygingar som påverka over 370.000 passasjerar.

Resultat før skatt enda på -1,2 milliardar kroner i kvartalet som varte frå februar til april. Det samanlikna med -309 millionar kroner i same kvartal i fjor.

– Resultatet blir påverka negativt av streiken, ein høgare drivstoffpris og ei framleis svekking av den svenske krona. Korleis det utviklar seg vil avgjere om vi går med overskot i år, seier Wist.

Passasjertalet til flyselskapet fall med 13,9 prosent til 2,194 millionar i april i år, samanlikna med april i fjor.

Artikkeltags