– Viss ikkje foreldrepermisjonen blir endra, blir sonen min einebarn

Av

Elizabeth Michelle Kristiansen Notø (32) og Sunniva Solheim (33) er to av tusenvis av foreldre som no protesterer mot regjeringa si tredeling av foreldrepermisjonen.