Engebøplanen vart send i retur. Skal vurdere politikarane sin habilitet

Fleire politikarar har bindingar til Nordic Mining som er grunnlag for habilitetsvurderingar. – Ei plikt å stille spørsmålet, seier rådmannen.