Kommunen kjenner AMR sin gruveplan. Vil likevel bandlegge viktig ressurs rundt tunnelen

Naustdal kommune visste at Arctic Mineral Resources planla drift kring dagens tunnel på fv. 611. La likevel inn bandlegging etter råd frå Nordic Mining sine konsulentar.