Engebø-prosjekt kraftig redusert: – Behovet for deponi er borte

Full utnytting av restmassane er mogleg. Det hevdar ei rekke organisasjonar som har rekna på dei detaljane i Nordic Rutile sin søknad om driftsløyve.