Vraka Sunnarvik som styreleiar

Politikarane i Vågsøy vil ikkje ha valnemnda sin styreleiarkandidat, Anders Ole Sunnarvik. I staden innstiller formannskapet at Ragnar Hagen frå Måløy får vervet.