Barlindbotn Settefisk nekta å godta millionbot. No hamnar saka i retten

Av

EIKEFJORD: Tappa meir vatn enn dei hadde lov til for å berge smolten.