Ekteparet har møtt stor motstand mot byggeplanane sine, men dei gir seg ikkje

Terje og Kirsti Rognaldsen ville bygge 150 leilegheiter i Gartnerihagen i Florø. Etter motstand har dei måtte redusere både byggehøgde og tal leilegheiter, men dei har tenkt å fullføre bustadprosjektet.